แนะนำบริษัท

สรุปบริษัท

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทเฉพาะด้าน CONNECTOR ASSEMBLY.

ทางเรา ท้าทายและปรับใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายาม พัฒนาบริษัทและสังคมของเรา

กฎบัตร CSR

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด จะรับความเชื่อถือและความนิยมจากสังคม "เคารพสิทธิมนุษยชน”และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงสากลทั้งหมด และปฏิบัติตามคุณธรรมประจำใจและจริยธรรม

 • ธุรกิจ
  1. ผลิตㆍมอบ ผลิตภัณฑ์กับริการ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและมีความปลอดภัยสูง เพื่อรับความเชื่อถือของลูกค้า
  2. ลดผลอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมธุรกิจให้น้อยที่สุด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. ทำการแข่งขันที่เป็นเที่ยงธรรม, ชัดเจน, และที่เป็นอิสระ ในเวลาเดียวกันรักษารักษาความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ กับการเมืองㆍการบริหาร, ประชากร และ กลุม
 • มนุษย์
  1. เข้าใจความหลากหลายของมนุษย์สังคม และเคารพความเป็นมนุษย์•บุคลิกภาพของทุกคน
  2. ตั้งใจทำสิ่งแวดล้อมที่ทำงานได้สบายใจ
 • สังคม
  1. เนรมิตกับทุกภูมิภาค, และประเทศ พร้อมตั้งใจทำความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  2. สื่อสารกับสังคมอย่างกว้างขวาง และเริ่มข้อมูลบริษัททันกาลทันเวลา

ข้อสังเกต