แนะนำผลิตภัณฑ์

เคเบิ้ลแกลน์กันน้ำ

SILICONE CABLE GRAND

เคเบิ้ลแกลน์กันน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ ผลิต, ได้รับลิขสิทธิ์, และรับมาตรฐานกันน้ำ IP98 ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากซิลิโคนช่วยให้เคเบิ้ลขยับได้ง่าย และสามารถป้องกันอาการแครกเนื่องจากการชนระหว่างกล่องกับเคเบิ้ล

ข้อสังเกต