สภาพอุปกรณ์

สภาพอุปกรณ์

  • ขั้นตอนเคลือบ UV
  • ตรวจวิชั่น
  • ขั้นตอนยิงตกแต่งรูป
  • ขั้นตอนการผลิต
  • ขั้นตอนรีด
  • ขั้นตอนไวร์คัท
  • ตรวจภายนอก
  • ขั้นตอนรีดอัตโนมัติ
  • โกดังวัสดุ
  • ตรวจวงจรไฟฟ้า

ข้อสังเกต