สภาพอุปกรณ์

สภาพผลิตผลิตภัณฑ์

Manufacture process

แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ บริษัทเฉพาะด้านวัตถุดิบ•อะไหล่•อุปกรณ์

ปัจจุบันนี้ แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ เรา ได้รับการลงทะเบียนไว้ เป็น ‘บริษัทเฉพาะด้าน วัตถุดิบ•อะไหล่•อุปกรณ์’ และนำอุตสาหกรรมที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็น สมาร์ท แฟคทอรี่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุน

ด้วยความเชื่อมั่นในการสร้างระดบบที่ดีที่สุด และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทางเราจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย

01 ขั้นตอนการผลิต

 • 01
  ขั้นตอนไวร์คัท
  CAPA ต่อเดือน 1,200,000 EA (มาตรฐาน 300mm)
 • 02
  ขั้นตอนรีดด้วยมือ
  CAPA ต่อเดือน 2,000,000 EA
 • 03
  ขั้นตอนเคลือบ UV
  CAPA ต่อเดือน 200,000 EA
 • 04
  ขั้นตอนรีดอัตโนมัติ
  CAPA ต่อเดือน 1,800,000 EA
 • 05
  ขั้นตอนยิงตกแต่งรูป
  CAPA ต่อเดือน 300,000 EA
 • 06
  ขั้นตอนภาพประกอบ ชุดสายไฟอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
  CAPA ต่อเดือน 20,000 EA (มาตรฐาน ไตรมาสละ 20 POINT)
 • 07
  ขั้นตอนประกอบ
  CAPA ต่อเดือน 300,000 EA (มาตรฐาน 10PIN)

02 ขั้นตอนตรวจ

 • 01
  ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 3 กล้อง
 • 02
  ตรวจวิชั่น
  Vision Inspection system 2 เครื่อง
 • 03
  ตรวจวงจรไฟฟ้า
  เครื่องตรวจวงจรไฟฟ้า 6 เครื่อง
 • 04
  ตรวจเลนส์ขยาย
  เลนส์ขยาย 8 เครื่อง
 • 05
  ตรวจการต้านทาน
  TESTERการต้านทาน 3 เครื่อง
 • 06
  ตรวจด้านหน้าตัดเทอร์มินัล
  เครื่องตรวจด้านหน้าตัดเทอร์มินัล 2 เครื่อง
 • 07
  ตรวจแรงดึง
  เครื่องตรวจแรงดึง 3 เครื่อง

ข้อสังเกต