แนะนำบริษัท

สาขาประเทศไทย

ราคาผลิตถูกกว่าราคาผลิตในประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ศูนย์กลางโครงการระดับโลกของบริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

HAESUNG ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2012 ที่แล้ว

เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2020 ก่อสร้างโรงงานใหม่ เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ยิ่งดี และเพิ่มปริมาณการผลิต ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น

นอกจากนี้ราคาผลิตที่ถูกกว่าราคาผลิตในประเทศ ทำหน้าที่ศูนย์กลางโครงการระดับโลกของ บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

 • เนื้อของอาคาร
  3,960㎡
 • พื้นดิน
  9,823㎡
 • จำนวนพนักงาน
  200 คน

สาขาประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • ชุดสายไฟ รูปแบบ โมลดิ่ง
 • ชุดสายไฟ รูปแบบ โมลดิ่ง
 • ชุดสายไฟอุปกรณ์
 • ชุดสายไฟท่วไป

ข้อสังเกต