แนะนำผลิตภัณฑ์

สายไฟฟ้า ASS'Y

POWER CORD

สายไฟฟ้า ASS'Y

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย POWER ไปสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทางเราผลิต POWER CORD ทุกประเภท จาก CORD ทั่วไป จนถึง ขั้นตอนการยิงและการตกแต่งรูป

ข้อสังเกต