แนะนำบริษัท

สรุปบริษัท

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทเฉพาะด้าน CONNECTOR ASSEMBLY

ทางเรา ท้าทายและปรับใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายาม พัฒนาบริษัทและสังคมของเรา

นโนบายคุณภาพ

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด มีนโยบายควบคุมคุณภาพว่า
“ผลิตผลิตภัณฑ์หรือมอบบริการที่ทำให้ลูกค้าพอใจได้”
ตามเทคนิคที่พัฒนามามา ทางเรามีระบบการควบคุมคุณภาพและร่วมมือกับหลายทีมกัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบาย และทำธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจดังนี้

 • 01 พนักงานทุกคนของบริษัทเรา ต้องปฏิบัติตามความต้องการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ เพื่อสำเร็จนโยบายคุณภาพ และพยายามให้ทำเป้าหมายคุณภาพสำเร็จได้
 • 02 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างนโยบายคุณภาพที่เป็นรูปร่างพื้นฐานก่อน และตั้งเป้าหมาย
  • 01
   ส่วนในล้านส่วน (PPM)
   จำนวนคำร้องเรียนของแต่ละลูกค้า /จำนวนขนส่งสินค้า
  • 02
   อัตราค่าใช้จ่ายคุณภาพ (%)
   COST คุณภาพต่อผลิตภัณฑ์ /การขาย
  • 03
   จำนวนอาการผิดปกติ(สามารถ)
   จำนวนอาการผิดปกติแต่ละขั้นตอน
 • 03 พนักงานทุกคนโฆษณาและเข้าใจนโนบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ ผู้บริหารจะตรวจ ความเหมาะสมของนโยบายคุณภาพพร้อมกัน

ข้อสังเกต