ศูนย์ R&D

แนะนำสถาบันวิจัยเทคนิค

ไอเดียเข้าสู่การกระทำ!
เราเปลี่ยน ความคิดเป็นความเป็นจริง

สถาบันวิจัยเทคนิคของ บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด พยายามพัฒนาเทคนิคใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนตรวจสอบ

ทางเราได้รับลิขสิทธิ์ด้วยเคเบิ้ลแกลน์กันน้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามา และพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, แก้ปัญหาต่างๆ จากรัฐบาล, และหาเทคนิคใหม่ของ แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ เท่านั้น เพื่อรับลิขสิทธิ์ใหม่

นอกจากนี้ทางเราลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาเทคนิค โดยร่วมมือกับทางวิชาการ และพยายามใช้เทคนิคที่เราพัฒนาขึ้นในอุตสาหกรรม เพื่อสามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็นจริงได้

  • 01

    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

  • 02

    ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและวิชาการ

  • 03

    เทคโนโลยีสิทธิบัตรที่แตกต่างกัน

ข้อสังเกต