แนะนำผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

Other ITEM

อื่นๆ

นอกจากนี้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ คอนเน็คเตอร์ และ เซ็นเซอร์โมดูล, ซิลิโคน ทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการ เช่น F.F.C CABLE, แบตเตอรี่ เซ็นเซอร์ สำหรับรถยก, ลูกยางซิลิโคนระบายความร้อน, ปะเก็นซิลิโคน และอื่นๆ

ข้อสังเกต