แนะนำบริษัท

คำทักทายจาก CEO

สุดยอด
ผลิตภัณฑ์,
คุณภาพ, ราคา

ทางเรามีนโยบายคุณภาพ ที่เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

สวัสดีครับ ผม ปาร์คอูแท ตัวแทน บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ของเราเป็นบริษัทผลิต CONNECTOR ASSEMBLY ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2003 และเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมา เนื่องจากความน่าเชื่อถือของลูกค้าหลายบริษัท

ในระหว่างนั้น ทางเราพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเหตุนั้นทางเราสามารถขยายธุรกิจ และสัญญากับคุณภาพที่ดีที่สุดกับลูกค้าได้

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ของเราจะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และทำหน้าที่ของคู่ค้ากับเพื่อนเสมอด้วยรับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า

ขอบคุณครับ

ตัวแทน ปาร์ค อู แท

ข้อสังเกต