แนะนำบริษัท

สรุปบริษัท

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทเฉพาะด้าน CONNECTOR ASSEMBLY

ทางเรา ท้าทายและปรับใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายาม พัฒนาบริษัทและสังคมของเรา

นโยบายความปลอดภัยในอุตสาหกรรม •อนามัย

  • 01 ต้องเข้าใจภัยอันตรายในธุรกิจหรือโครงสร้างของบริษัท
  • 02 ต้องแก้ปัญหาด้านความอันตราย เช่น การป้องกันอุบัติเหตุและอาการโรค การป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานทุกคนสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได้
  • 03 ต้องปฏิบัติตาม ความต้องการของเจ้าหน้าที่ของบริษัท และความต้องการตามกฎหมายเกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัย
  • 04 ต้องสร้างเป้าหมายทางด้านอนามัยและความปลอดภัย และเตรียมระบบตรวจและควบคุมเป้าหมายนั้น
  • 05 ต้องควบคุมทำเอกสาร, ดำเนินการ, รักษา เพื่อบริหารระบบอนามัยและความปลอดภัย
  • 06 ต้องให้การศึกษาและดูแลพนักงานบริษัททุกคน เพื่อทราบและเข้าใจความรับผิดชอบทางด้านอนามัยและความปลอดภัย
  • 07 ต้องให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน สามารถเข้าไปดูข้อมูลนโนบายความปลอดภัยและอนามัยได้
  • 08 ต้องตรวจสอบระบบอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อรักษาระบบให้เข้ากับบริษัทได้อย่างเหมาะสม

ข้อสังเกต