แนะนำบริษัท

นโยบายคุณภาพ

Quality policy

นโนบายคุณภาพ

ทางเรามีนโยบายคุณภาพ ที่เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อ ความพึงพอใจของลูกค้า

นโนบายคุณภาพของบริษัทเราอยู่ที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูง ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและน่าเชื่อถือ และเพิ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบรรลุเป้าหมายนโนบายคุณภาพดังกล่าว ทางเราสร้างและดำเนินการเป้าหมายคุณภาพต่อไปนี้

Quality goal

เป้าหมายคุณภาพ

การประเมินความพึงพอใจลูกค้า รับและรักษาระดับ A
รับผิดชอบสำหรับคุณภาพ และทำให้ไม่มีลูกค้าไม่พอใจสักคน

พนักงานทุกคนเข้าใจนโยบายคุณภาพ, ทำหน้าที่ และรับผิดชอบ เพื่อรับมาตรฐานและดำเนินการขั้นตอนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวแจนจะรับผิดชอบระบบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย

ทางเรามีนโยบายคุณภาพ ที่เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

  • การจัดการคุณภาพที่รับผิดชอบแล้ว

  • สินค้ารับประกันความน่าเชื่อถือ

  • การประเมินคุณภาพลูกค้าเกรด A

  • การร้องเรียนของลูกค้าคือ ZERO

  • บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า

  • ความรับผิดชอบสุดท้ายของระบบภาพ

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • จัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

  • การจัดการคุณภาพสูงสุด

ข้อสังเกต