แนะนำผลิตภัณฑ์

ชุดสายไฟยิง PVC

PVC injection harness

ชุดสายไฟยิง PVC

ทางเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่รวมสารยิง PVC กับ WIRE และมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เช่น สามารถรวมกับหลายกล่อง หรือ ติด CONNECTOR หลายตัวให้อันเดียวได้

ข้อสังเกต