แนะนำบริษัท

โครงสร้าง

CEO

ผู้กำกับ

ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ของเกาหลี

ส่วนบัญชีและส่วนการเงิน

ส่วนทั่วไป

แผนกซื้อ

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ผู้จัดการโรงงานเกาหลี

การผลิต

QA&QC

R&D

ผู้จัดการโรงงานไทย

บัญชีและเงินทุน

ค่าทั่วไป & BOI

ซื้อ

การผลิต

QA&QC

R&D

ข้อสังเกต