แนะนำบริษัท

สรุปบริษัท

บริษัท แฮซอง อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทเฉพาะด้าน CONNECTOR ASSEMBLY.

ทางเรา ท้าทายและปรับใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายาม พัฒนาบริษัทและสังคมของเรา

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทเราทราบและเข้าใจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งตอนเราทำธุรกิจอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เราคิด "การเนรมิตกับสิ่งแวดล้อม”เป็นปัญหาสำคัญ ทางเราสัญญาจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม

 • 01 กำหนดขอบเขตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป้องกันมลภาวะ
 • 02 สร้างระบบสิ่งแวดล้อมตามที่ ISO14001 ทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับระบบอย่างต่อเนื่อง
 • 03 ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม จัดทำเป้าหมายแวดล้อมที่น่าบรรลุผลสำเร็จได้ และควบคุมขั้นตอน
 • 04 ปฏิบัติตกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง และจัดมาตรฐานและควบคุมตามนั้น
 • 05 ตรวจสอบภายในด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานไปผู้บริหารเป็นประจำ และพยายามแก้ปัญหาตามผิลตรวจสอบ
 • 06 ศึกษา, ฝึก, โฆษณา กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับพนักงานทุกคน ทำให้พัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • 07 เพิ่มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้
  1. 1. ประหยัดพลัง และ ทรัพยากร
  2. 2. รีไซเคิลทรัพยากร และ ลดของเสีย
  3. 3. ลดการใช้สารเคมีที่มีผลอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม
  4. 4. คิดสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตอนพัฒนาหรือแผนผลิตภัณฑ์
 • 08 นโยบายนี้ประกาศภายใน•ภายนอกบริษัท ทำให้คนธรรมดารับมาได้

ข้อสังเกต